Tuesday, June 21, 2016

ဓားမဲ့ေမေဒး

လုပ္ခလစာ ဘယ္ေလာက္႐လဲ
လုပ္ခလစာ ဘယ္ေလာက္႐လဲ
လုပ္ခလစာ ဘယ္ေလာက္႐လဲ
အခုထိ
ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ အမ်ားသုံးအိမ္သာ
မစင္ေတြပိတ္ဆုိ႔ေနတဲ့ အမ်ားသုံးအိမ္သာ။

တံခါးကုိ ဆဲြဖြင့္လုိက္ေတာ့
ခါးတူးေလာင္ကြ်မ္းေနေ႐ာင္ျခည္
ထမင္းခ်ဳိင့္ဆဲြသြားတဲ့လက္ေတြ
ႏွစ္႐ာက်ပ္တန္ေတြ ငါး႐ာက်ပ္တန္ေတြ
႐န္ကုန္ၿမဳိ႕ ႀကီး႐ဲ႕ ႀကီးက်ယ္ေသာ
ပုလဲၿမဳိ႕သစ္
လႈိင္သာယာ
ေ႐ႊေပါက္ကံ
ေမေဒး ေသတယ္
မီးေလာင္ေနတဲ့အလုပ္သမားေတြ ႐ွင္တယ္ ။ ။

                                      ေမာင္ေ႐ခ်မ္း
                                      1 May  2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ