Tuesday, August 23, 2016

အာဇာနည္ေန႔

က်ဆုံးေလၿပီးေသာ..တဲ့
မဟုတ္ပါဘူး
ရွင္သန္ခဲ့ ၊ ရွင္သန္ၿမဲျဖစ္ေနၿပီးေသာပါ ။

                                     ေမာင္ေရခ်မ္း
                               19 July 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ