Wednesday, September 21, 2016

မစိတ္ပုပ္ ( 86 )


အေျခခံဥပေဒအတုိင္းေတာ့ မခ်စ္ႏုိင္ဘူး
သဘာဝအတုိင္းပဲ ငါ ခ်စ္တယ္
ငါ့ဥပေဒဟာ ငါ့အခ်စ္ျဖစ္တယ္
နာမည္ေမး႐င္ မစိတ္ပုပ္ လုိ႔ ဘယ္သူေျဖတယ္
သဒၵါက်မ္းေတြကုိ မီး႐ႈိ႕ လုိက္႐င္
႐တဲ့ျပာနဲ႔ မင္းအေၾကာင္း ကဗ်ာေ႐းမယ္
မစိတ္ပုပ္ ။

ေဝးကြာတုန္းက
ငါ့မွာ ႐ယ္ေန႐ေ႐ာ ။

ေမာင္ေ႐ခ်မ္း
29 February 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ