Monday, September 19, 2016

ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာဖုန္းနံပါတ္

ေသ ခ်င္ ပါ တယ္ ဆုိ
ရင္ ခုန္ ေန ရ ေသး တဲ့ အ ျဖစ္ ေတြ

ခ်စ္တယ္ဆုိတာ
မုိးေ႐စုိသြားတဲ့ ဖုန္းေလးပါကြာ
အဆက္အသြယ္မဲ့ ။ ။

                     ေမာင္ေရခ်မ္း
                9 June 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ