Wednesday, September 21, 2016

မိေကာင္းဖခင္သား

မိဘမဲ့ေဂဟာက ေကာင္ေလးကုိမွ
မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ကေလး လုိ႔ ဂုဏ္ျပဳ တဲ့အခါ
ေကာင္ေလးဟာ
သူ႔အေဖကုိ စိတ္ထဲ ဦးခ်လုိ႔ သာဓုတစ္ႀကိမ္ေခၚခုိင္းလုိက္တယ္
ေကာင္ေလးဟာ
သူ႔အေမကုိ စိတ္ထဲ ဦးခ်လုိ႔ သာဓုတစ္ႀကိမ္ေခၚခုိင္းလုိက္တယ္
ၿပီးေတာ့... ေနာက္ဆုံး သာဓုကုိ သူ႔ဘာသာ ေခၚလုိ႔
ဂုဏ္ျပဳသူကုိ ဆဲခ်ပစ္လုိက္တယ္ ။ ။


ေမာင္ေရခ်မ္း
20 September 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ