Wednesday, September 21, 2016

စာသင္ခန္း႐ဲ႕ တည္ေဆာက္ေတး

သမုိင္းအခ်ိန္မွာ
သုိင္းက်င့္ၾက႐ေအာင္...ကေလးတုိ႔
သုိင္းက်င့္ၿပီး႐င္
ပထဝီကို မေသေအာင္ သၾကမယ္
ျမန္မာစာဟာ
တုိ႔ဘဝ တုိ႔ကမာၻ
အဂၤလိပ္စာအုပ္ေတြက တုိ႔ကမာၻကုိတည္ေဆာက္ဖုိ႔
ဒီလုိ ေက်ာင္းကုိလာ ။ ။


ေမာင္ေ႐ခ်မ္း
5 April 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ