Tuesday, September 27, 2016

ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္အား နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္း

က်ေနာ့္ အိပ္မက္ေတြ လွပစြာ ေခါက္သိမ္းခဲ့တာ ၾကာခဲ့ၿပီ
က်ေနာ့္ အိပ္မက္ေတြ လွပစြာ ေခါက္သိမ္းခဲ့တာ ၾကာခဲ့ၿပီ
က်ေနာ့္ အိပ္မက္ေတြ လွပစြာ ေခါက္သိမ္းခဲ့တာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ။

                                               28 September 2012

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ