Wednesday, September 21, 2016

လွ်ာလာ႐ွည္တဲ့မသာေကာင္ေလး


႐ပ္ေနတဲ့နာ႐ီကုိ ေၾကာင္ကုိပစ္ေကြ်းလုိက္တဲ့အထိ
တေညာင္ေညာင္ လာေအာ္ေနတုန္း
ဒီကိစၥဒါပါပဲဆုိ အဲဒါ ဘာလဲ မင္း ႐ူးေနလားဆုိေတာ့
ဘယ္လုိ ႐ွင္းျပ႐မလဲ
႐ပ္ေနတဲ့နာ႐ီကုိ ေၾကာင္ကုိပစ္ေကြ်းလုိက္တဲ့အထိ
တေညာင္ေညာင္ လာေအာ္ေနတုန္း
ဒါပါပဲဆုိ အဲဒါ ဘာလဲ မင္း ႐ူးေနလားဆုိေတာ့
ဘယ္လုိ ႐ွင္းျပ႐မလဲ
႐ပ္ေနတဲ့နာ႐ီကုိကြာ
ေၾကာင္ကုိကြာ
ပစ္ေကြ်းလုိက္တဲ့အထိကြာ
တေညာင္ေညာင္ကြာ
လာေအာ္ေနတုန္းပဲကြာ
အသံသြင္းထားၿပီး
ၿပီး တစ္သက္လုံး နားေထာင္
တေညာင္ေညာင္ ေၾကာင္ကြာ ။


ေမာင္ေ႐ခ်မ္း
19 March 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ