Wednesday, September 21, 2016

ေက်ာက္ခဲပန္း

ေ႐တြင္းထဲ ခုန္ခ်ပစ္ခ်င္တာ
ေ႐တြင္းႀကီးေတြက နက္လုိက္တာ
ေၾကာက္အားလန္႔အားနဲ႔ လွည့္ျပန္ခဲ့႐တယ္
အခ်စ္နဲ႔ေဝးၿပီးေနာက္ ။ ။


ေမာင္ေ႐ခ်မ္း
19 March 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ