Saturday, September 24, 2016

မစိတ္ပုပ္ ( ၁၂ )

စာရင္းကုိင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အိပ္မက္ထဲက
ကြ်န္ေတာ္ဟာ မီးခံေသတၱာ ျဖစ္ပါသည္
စုေဆာင္းေငြမ်ားစြာ မရွိခဲ့ပါ
အတိအက်ေျပာရရင္ လုံး၀မရွိ
မီးခံေသတၱာထဲက ၀ါက်မ်ား ဆဲြဆုတ္ခံလုိက္သည္
စကားလုံးမ်ားအားလုံး သခ်ၤာကိန္းဂဏန္းဆီသုိ႔ ။ ။

                                                 ေမာင္ေရခ်မ္း
                                         30 March 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ