Monday, September 19, 2016

ထမင္းစားၿပီးေနာက္ ေယာဂီ

ပုတီးေစ့တစ္လုံးကုိ ခ်တယ္
ေသာက္ပုိ လုိ႔ ရြတ္တယ္
ပုတီးေစ့ ေနာက္တစ္လုံး
"ေသာက္ပုိ"
.......
ပုတီးေစ့ ကုိးလုံး ျပည့္တဲ့အခါ
ေသာက္ပုိဟာ ကုိးန၀င္း ေက်သြားတယ္
ေပ်ာ္ရတယ္
တစ္ကမာၻလုံး
ေသာက္ပုိအျဖစ္မွာ ဂုဏ္တင့္ပါေစေလ။


                                              ေမာင္ေရခ်မ္း
                                         22 August 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ