Monday, October 31, 2016

တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာမီးပန္း

ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး
အသုံးမက်တဲ့ မသာမေတြ
ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး
ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး

ေရေတြ ေရေတြ ရြာက်ေတာ့
မုိးရာသီဆုိတာကုိ ရတယ္
အသုံးမက်တဲ့ မသာမေတြ
ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး
ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး
မုိးရာသီကုိ
မ်က္ခြက္ ျဖတ္ရုိက္ပစ္လုိက္ေတာ့
ႏွင္းေတြ က်တယ္
အသုံးမက်တဲ့ မသာမေတြ
ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး
ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး
ငုိးမ ႏွင္းေတြ ကုန္သြားတဲ့အခါ
ေနျပင္းမုန္တုိင္းနဲ႔ ေႏြလာလိမ့္မယ္
အသုံးမက်တဲ့ မသာမေတြ
ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး
ညစာအတြက္ ေရခ်ဳိး ။ ။

ေမာင္ေရခ်မ္း
31 Oct 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ