Sunday, October 16, 2016

ဘုရားတရား


ျပန္လာပါတယ္ဆုိ
မီးထြန္းႀကဳိၾကတယ္
က်ဳပ္က မ်က္မျမင္မဟုတ္ဘူး
ကမာၻက သာ ကန္းေနတာ
သြားစမ္းပါကြာ ။ ။

                           အုိထူး

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ