Friday, October 7, 2016

ပုံတြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း                     မသိဘူး
               ပန္းပြင့္ကေလးေတြ
           ဥယ်ာဥ္မရွိတဲ့ေနာက္ပုိင္း
      စၾက၀ဠာထဲက အသက္အားလုံး
  အသက္ဓာတ္ရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသဆုံး
မသိဘူး မသိဘူး မသိဘူး မသိဘူး မသိဘူးေတြ။ ။


                                                      ေမာင္ေရခ်မ္း
                                                 8 Oct 2016

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ