Monday, November 7, 2016

အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား


ဆက္လက္ ေၿပာႀကားရာတြင္ ပညာေရးနွင့္
ဆုိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿဖင့္ တိုးထားၿခင္း
မူလတန္းပညာလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက္ တအိအိေရြ႕လာခဲ့ေသာ အစိုးရသစ္၏
အတတ္ႏုိင္ဆံုး ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုအထိ
သံသရာထဲေရာက္ေအာင္ မိမိတို႔ဦးတည္သြားရန္
တစ္နည္းအားၿဖင့္ ပညာေရးအရည္အေသြး
၀န္ထမ္းေရာ၊ ဝန္ထမ္း မဟုတ္သူမ်ားေရာ၊ မ်ားမ်ားသြား
မိမိသင္ယူေနေသာ ပညာရပ္ကို စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကဲ့သို႔ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာ၌
ပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း
ယေန႔ပညာေရးၿမွင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
အႀကံေပးဘယ္လို အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည္ဆုိသည္ကို
က႑ အလိုက္ တင္သြင္းမည့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ဳိးအစားညီမွ်ဖို႔ လိုအပ္ပါေႀကာင္း။ ။


                                  ေမာင္ေရခ်မ္း
                                  6 Nov 2016

 

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ