Tuesday, December 27, 2011

အလြမ္း ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမဴခုိး ၊အိပ္မက္

    ကၽြန္ေတာ္ရုန္းမထြက္ခ်င္ပါ၊၊ရုန္းထြက္ရန္လည္းဘယ္ေသာအခါကမွအားမထုတ္ခဲ့ပါ၊၊ခုိင္ၿမဲစြာရစ္ခ်ည္ထားေလ
ေသာသံေယာဇဥ္ခ်ည္တုိင္တြင္ ေမြ႕ေပ်ာ္သည္၊၊အထပ္ထပ္၀န္းရံဆီးကာထားေသာညႊတ္သြယ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္
သံေယာဇဥ္လက္ေခ်ာင္းမ်ားၾကားတြင္ယစ္မူးသည္၊၊ကၽြန္ေတာ့္အတြက္အခ်စ္သည္အိပ္မက္ပမာသာျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ထုိအိပ္မက္ကုိအဆုံးထိမက္ခ်င္ပါေသးသည္၊၊သံေယာဇဥ္ႏွင့္ရစ္ပတ္ဖဲြ႕ေႏွာင္ကာစတင္ခဲ့ေသာခ်စ္ျခင္း
မ်ားစြာ  တုိ႔သည္ကၽြန္ေတာ္ရင္ဘတ္တစ္ခုလုံးအတြက္ေတာ့ရႊမ္းစုိျမေနပါလိမ့္မည္၊၊သူသည္ႏွလုံးသား အခုိး    အမွ်င္ျဖစ္သည္ ၊၊သူသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကဗ်ာျဖစ္သည္၊၊သူသည္အိပ္မက္အပုိင္းအစျဖစ္သည္၊၊ သူသည္ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးသား၏ႏွလုံးသားတစ္ခုပင္ျဖစ္ေတာ့သည္၊၊သူသည္.၊သူသည္..ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ကမာၻ