Tuesday, April 24, 2012

ပြက္ပြက္ထေနတဲ့ေသြးေတြနဲ႔ ငါတုိ႔ဟာ လူငယ္

                         လူတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖုိးဟာ
                          သူျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတဲ့ေခတ္ႀကီးက
                          သူ႕ပုခုံးေပၚတင္ေပးလုိက္တဲ့ သမိုင္းတာ၀န္ကုိ
                          သူဘယ္ေလာက္သယ္ပုိးထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့အခ်က္နဲ႔တုိင္းတာရမွာ
                                                                       ( ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ )
                                     ----               ---             -----
                          ကဗ်ာေခါင္းစဥ္ကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ဆုိ
                          ငါတုိ႔ဟာ ပြက္ပြက္ထေနတဲ့ေသြးေတြနဲ႔ လူငယ္
                          အိပ္မက္ဖူးေတြ ပြင့္လာဖုိ႔
                          ေမွာ္ဆရာလုိ ပါးေတြေဖာင္းလုမန္းမႈတ္ေနစရာမလုိ
                          ကုိယ့္အစြမ္းကုိယ့္ဇနဲ႔အနာဂတ္သစ္ကမာၻဖန္တီးပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိတာ
                          ေလာကေလဆန္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းထုိးခဲြမယ့္ ငါတုိ႔ အရြယ္...လူငယ္