Sunday, March 25, 2012

မထူးဇာတ္

              ေဆးမစြမ္းမွန္းသိရက္နဲ႔
              ေက်ာကုန္းမွာ ဂဠဳန္ရုပ္ထုိး
              ဥဳံ လုိ႔ မန္းမႈတ္မေနေတာ့ဘူး
              ဘုရားတစ္ဆူနဲ႔  တစ္ဆူၾကား
             လူမုိက္ေတြမ်ားတယ္
              ရွိေစေတာ့        ၊၊          
                                                ေမာင္ေရခ်မ္း