Monday, August 6, 2012

ဘာမွ မစိုက္ရေသး/မပြင့္ေသးတဲ့ ဥယ်ာဥ္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို တစ္ၿမိဳ႕လံုးပစ္ေပါက္စိုက္ပ်ဳိးထားရင္း
 တစ္ေယာက္ဒုကၡကို
တစ္ေယာက္က မီးညွိဖြာရႈိက္ရုံ သက္သက္ပဲတတ္ႏုိင္ၾကတယ္
  ဒါမဖူးပြင့္ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္လိုမ်ဳိး......။