Thursday, August 23, 2012

ေပစုတ္စုတ္ ဂ်စ္ပစီေကာင္ရဲ႕ခပ္ရြဲ႕ရြဲ႕အေၾကာင္း


မုိးသံ၊ေလသံေတြကုိ မုန္းတယ္
ဓားသံ၊လွံသံေတြကုိ မုန္းတယ္
ဒီလုိ သက္သက္နဲ႔ပဲ ေပစုတ္စုတ္ေနထုိင္တတ္ခဲ့
ဒီလုိ သက္သက္နဲ႔ပဲ သိပ္ဂြက်တဲ့ေကာင္ျဖစ္လာခဲ့
“ေသျခင္းတရားဟာ အသံမထြက္ဘဲ တိတ္တိတ္ေလးပဲ”