Sunday, July 7, 2013

ေပ်ာ္စရာ ရႊင္စရာ နာက်င္စရာ

၀ါးဟားဟားလုိ႔ သာရယ္လုိက္ရ
၀ါးဟားဟားလုိ႔ သာရယ္လုိက္ၾက
၀ါးဟားဟားလုိ႔ သာရယ္လုိက္ရ

"ေဟ့ ..ဒီမယ္ ဒီမယ္
ကုိယ့္လူတုိ႔ အခမ္းနားဆုံးအိပ္မက္ဆုိတာ ဒါပဲ"

"ေဟ့ ...ဒီမယ္ ဒီမယ္
ကုိယ့္လူတုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေနခ်င္တဲ့အိမ္ဆုိတာ ဒါပဲ"

"ေဟ့ .. ဒီမယ္ ဒီမယ္
ကုိယ့္လူတုိ႔ စိန္ေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ အနာဂတ္ဟာ
ဘယ္လုိ ဟုိလုိ ဒီလုိ "

ေတြ႕ၾကရၿပီ
အေျပာက တကယ္အလန္းဇယားနဲ႔
အက ကေတာ့ ခ်ဳိမုိင္မုိင္နဲ႔ ငါတုိ႔တကယ္ေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီ။ ။

ေမာင္ေရခ်မ္း