Wednesday, June 25, 2014

ျဖဴစင္ေသာကေလးမ်ားအတြက္ ကဗ်ာ

ေမတၱာတရားျဖင့္သာ ကမာၻကုိသန္႔ရွင္းေစတယ္ဆုိတာ
တကယ္လုိ႔မ်ား မုသားစကားျဖစ္ခဲ့ရင္
ကေလးတုိ႔ေရ.....မုသာ၀ါဒကုိပဲ ဆက္က်ဴးလြန္ၾကကြယ္

စင္ၾကယ္ေသာ ကုိယ္က်င့္တရားျဖင့္သာ လူအစစ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ
တကယ္လုိ႔မ်ား ေခတ္မမီေသာအယူအဆျဖစ္ခဲ့ရင္
ကေလးတုိ႔ေရ...ဥာဏ္တုံးေသာေခတ္ေဟာင္းလူသားမ်ားအျဖစ္သာ ေပ်ာ္ၾကကြယ္။

ကေလးတုိ႔ေရ...
ကမာၻကုိေမႊးဖုိ႔ဆုိ
ကေလးတုိ႔ဆုိတဲ့ေတးမ်ား ၾကည္လင္ဖုိ႔လုိတာမုိ႔
မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာကုိ ဦးခ်ပါ
သူတစ္ပါးယုံၾကည္ရာဘာသာကုိ ေလးစားပါ
ေကာင္းေသာအလုပ္သာ ေကာင္းေသာကံကုိျဖစ္ေစေၾကာင္း မွတ္ပုိက္ပါ
ရုိးစင္းေသာတရားနဲ႔ ရုိးစင္းေသာစကားပါပဲ
ကမာၻကုိ လက္ခ်ည္းသက္သက္လာခဲ့ေပမယ့္
ျပန္တဲ့အခါ ကုိယ့္နာမည္အလံကုိ စိမ္းလန္းေသာေတာင္ကုန္းေပၚ ထူလႊင့္ခဲ့ပါ။