Sunday, October 16, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေ႐းဝတၳဳထဲက ဇာတ္နာတဲ့သားအဖ

ငါ့သားေလးက စာသိပ္ေတာ္တယ္
ေက်ာင္းကုိ သုံးမုိင္ေလာက္ေလွ်ာက္႐တယ္
သူ ႀကီးလာ႐င္ ဆ႐ာဝန္ႀကီးလုပ္မယ္ ေျပာတယ္
တုိက္ပဲြျဖစ္ေနတဲ့ ငါတုိ႔နယ္ေျမမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြမ႐ွိဘူး
ငါ့သားေလး စာေတာ္တာ ဘယ္သူမွ မသိဘူး
အင္တာနက္ေပၚတင္ဖုိ႔ 

ဒီေန႐ာမွာ ဆက္သြယ္ေ႐းတာဝါတုိင္ေတြ မ႐ွိဘူး
သမၼတကုိဆဲထားတယ္ဆုိတဲ့စာေတြ
အနာဂတ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေျပာင္းလဲစုိ႔ေတြ
လူအမ်ားေထာက္ခံပါတီ႐ဲ႕လုိဂုိတံဆိပ္ေတြ
ဒီေန႐ာမွာ မျမင္႐ဘူး
ေဝစုခဲြတမ္းနဲ႔႐တဲ့အစားအစာေတြ
အသစ္ေ႐ာက္လာတဲ့အ႐ြယ္တူကစားေဖာ္ေတြ
တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့႐ြက္ဖ်င္ေလးေတြ
ငါ့သားေလးဟာ အေ႐အတြက္သခ်ၤာကုိစဥ္းစား႐င္း 

 ကစားဖုိ႔ ေမ့ခ်င္ေမ့ေနမလား
ငါ့သားေလးအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္ေပးဖုိ႔
War ကုိ ဘာသာမျပန္ႏုိင္တဲ့ဆ႐ာ ငါ ႐ွာ႐မယ္
ငါ့သားေလးက စာသိပ္ေတာ္တယ္
ေက်ာင္းကုိ သုံးမုိင္ေလာက္ေလွ်ာက္႐တယ္
အဲဒါ ဒီေန႐ာကုိမေ႐ာက္ခင္႐ဲ႕တစ္ခ်ိန္က
ဟုိး...တုန္းက ငါ့သားေလးေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကပါ။


ေမာင္ေ႐ခ်မ္း
17 Oct 2015

No comments:

Post a Comment

ႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏုိင္ပါေစ